نقش و دستاوردهای واحد تضمین کیفیت طبیب

واحد تضمین کیفیت طبیب

واحد تضمین کیفیت طبیب، به عنوان ستون اصلی تضمین کیفیت در تولید تجهیزات یکبار مصرف قلبی و عروقی عمل می‌کند. ماموریت اصلی این واحد، ارتقاء کیفیت محصولات ما و اطمینان از ارائه محصولاتی ایمن و مطابق با استانداردهای بین‌المللی به مشتریانمان می‌باشد.

تضمین کیفیت در شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب، تولیدکننده محصولات مصرفی در حوزه آنژوگرافی و آنژیوپلاستی قلب
تضمین کیفیت در شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب، تولیدکننده محصولات مصرفی در حوزه آنژوگرافی و آنژیوپلاستی قلب

مشارکت در طراحی سیستم و ساخت فضای تولید: واحد تضمین کیفیت طبیب به جهت اطمینان از برقراری الزامات استاندارد در فضای تولید در طراحی سیستم ها و ساخت فضای تولید، مشارکت مؤثر داشته و پایش و صحه گذاری DQ، IQ، PQ، و OQ آن را نیز عهده دار بوده است.
اخذ مجوزهای لازم: واحد تضمین کیفیت طبیب با اخذ دقیق مجوزهای لازم، تضمین می‌کند که هر محصول با رعایت استانداردهای کیفیت و ایمنی تولید می‌شود. 
پایش مستمر فرآیندها: واحد تضمین کیفیت طبیب بررسی فرآیندهای تولید و پایش مستمر آن جهت اطمینان از اجرای درست و انطباق کامل با استانداردهای لازم هر فرآیند را بر عهده دارد.
تعامل با مراکز درمانی: واحد تضمین کیفیت طبیب جهت انجام PMCF در تعامل با مراکز درمانی به صورت مستمر می باشد تا بازخورد استفاده از محصولات را در بازه های 6 ماهه و یک ساله از مراکز درمانی دریافت نموده و با تحلیل های آماری مبتنی بر داده های به دست آمده، برنامه ارتقای کیفیت محصولات در برنامه های آتی طبیب قرار گیرد.

دستاوردهای واحد تضمین کیفیت در شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب، تولیدکننده محصولات مصرفی در حوزه آنژوگرافی و آنژیوپلاستی قلب
دستاوردهای واحد تضمین کیفیت در شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب، تولیدکننده محصولات مصرفی در حوزه آنژوگرافی و آنژیوپلاستی قلب
دستاوردهای واحد تضمین کیفیت در شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب، تولیدکننده محصولات مصرفی در حوزه آنژوگرافی و آنژیوپلاستی قلب
دستاوردهای واحد تضمین کیفیت در شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب، تولیدکننده محصولات مصرفی در حوزه آنژوگرافی و آنژیوپلاستی قلب