شریان بند رادیال طبیب مدل دیبا یک مچ‌بند مخصوص است که بعد از عمل اینترونشن (آنژیوگرافی یا آنژیوپلاستی) بر روی مچ دست بسته می‌شود و وظیفه آن بستن محل ورود شیت به شریان است و موجب بند آوردن خون در مسیر رگ رادیال(عملیات هموستاز) می‌شود. عملکرد این وسیله جهت بند آوردن مسیر خروج خون، از طریق اعمال فشارپنوماتیکی با استفاده از یک بالشتک هوایی می‌باشد.
شریان‌بند رادیال طبیب مدل دیبا شامل یک نوار نایلونی است که به دور مچ دست ثابت می‌شود و جهت اتصال دو سمت آن از استرپ هایی با ساختار قالب و حلقه (مانند چسب های Velcro) استفاده می‌شود. شریان بند طبیب مدل دیبا دارای یک بالشتک است که روی سوراخ ایجاد شده بر روی مچ دست (محل ورود شیت رادیال) قرار می‌گیرد. با باد شدن بالشتک‌ها از هوا با استفاده از یک سرنگ مخصوص (تزریق کننده هوا) با ظرفیت 2۰ میلی‌لیتر که در مجموعه شریان‌بند آنژیو قرار دارد، فشار مناسب جهت بندآوردن خون، به ناحیه مذکور وارد می‌گردد. سرنگ از طریق یک شیر یک‌طرفه و سپس یک لوله رابط جهت بادکردن بالشتک‌ به شریان بند آنژیو وصل می‌شود.

شریان بند رادیال طبیب مدل دیبا​​​​​​​ با پیروی از به‌روزترین تکنولوژی تک بالونه ساخته شده تا مؤثرترین عملکرد را ارائه دهد.  شریان بند طبیب مدل دیبا، اولین شریان‌بند تولید مستقل کشور با بهترین مواد اولیه زیست سازگار و جایگزین با کیفیت‌ترین محصولات خارجی می‌باشد.

شریان بند مدل دیبا

شریان بند مدل دیبا تولید شده شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب

Diba Tr Band

شریان بند مدل دیبا تولید شده شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب
شریان بند مدل دیبا تولید شده شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب
شریان بند مدل دیبا تولید شده شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب
شریان بند مدل دیبا تولید شده شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب
شریان بند مدل دیبا تولید شده شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب
شریان بند مدل دیبا تولید شده شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب

اولین شریان‌بند تولید مستقل داخل کشور

کنترل واضح عملیات هموستاز

اعمال فشار دقیق و یکنواخت برای ارائه هموستاز  
​​​​​​​
مورد استفاده در هموستاز شریان‌های مچ دست​​​​​

مواد اولیه با کیفیت زیست سازگار

جایگزین برندهای معتبر 

بازگشت

شریان بند رادیال طبیب مدل دیبا در سایزهای ۲۴سانت (استاندارد)، ۲۷سانت (بزرگ) و ۲۹سانت (خیلی‌بزرگ) قابل عرضه است.​​​​​​​

اندازه شریان بند مدل دیبا تولید شده شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب

محصولات مرتبط