گایدوایر آنژیوگرافی PTFE جهت مسیریابی کتتر تشخیصی درون رگ در عمل آنژیوگرافی عروق کرونری و محیطی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گایدوایر دارای یک هسته فلزی از جنس فولاد ضد زنگ و یک کویل فلزی که بر روی آنها قرار گرفته است، می‌باشد. کویل فلزی که باعث افزایش انعطاف‌پذیری گایدوایر می‌شود، دارای پوشش نهایی PTFE به روش pre-coating (بهترین نوع پوشش PTFE)  است تا هم اصطکاک عبوری گایدوایر کاهش داده شود و هم از لخته شدن خون بر روی آن جلوگیری شود.

گایدوایر PTFE​​​​​​​

گاید وایر PTFE تولید شده شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب

PTFE Guide Wire

بازگشت

شکل نوک تمامی گایدوایرهای آنژیوگرافی PTFE شرکت طبیب به صورت J شکل می‌باشد. گایدوایر PTFE  شرکت طبیب در قطرهای 0.032 و 0.035 اینچ می‌باشد که در طول‌های 1۵0 ،180 ،200 و 260 سانتی‌متر عرضه می‌گردد.

اندازه گاید وایر PTFE طبیب
گاید وایر PTFE تولید شده شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب
گاید وایر PTFE تولید شده شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب
گاید وایر PTFE تولید شده شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب
گاید وایر PTFE تولید شده شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب
گاید وایر PTFE تولید شده شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب
گاید وایر PTFE تولید شده شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب
گاید وایر PTFE تولید شده شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب

پوشش نهایی PTFE به روش pre-coating

عرضه در سایزهای متفاوت

با هسته و پوشش فنری استیل

بهترین نوع پوشش PTFE
​​​​​​​​​​​​​​
قابل رقابت با برندهای معتبر 

طراحی مناسب
​​​​​​​
زیست سازگار