Y کانکتور وسیله ایست که اجازه می‌دهد تا کاتترها و گایدوایرهای مختلف را در طی اقدامات مداخله‌ای وارد رگ‌های خونی کنند. Y کانکتور دارای دو دریچه است؛ یک دریچه هموستاتیک و یک دریچه ثابت. دریچه هموستاتیک با یک دست باز و بسته می‌شود و دارای قابلیت قفل برای جلوگیری از ریزش خون است. شیر ثابت می‌تواند دستگاه‌ها را محکم کند و فشار داخل محفظه را حفظ کند. Y کانکتور دارای قطر داخلی 7F است که می‌تواند انواع مختلفی از ابزارها را برای تکنیک‌های مختلف از خود عبور دهد.
Y کانکتور  برای بهبود کارایی، ایمنی و کیفیت روش‌های مداخله‌ای و کاهش هزینه و عوارض درمان طراحی شده است و با سایر محصولات مانند کاتترها، شیت ها، گایدوایرها، اینفلیتور و ... سازگار است.

​​​​​​​

​کیت Y کانکتور PTCA

وای کانکتور دریچه هموستاتیک تولید شده شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب

​Y connector

•    قطر داخلی بزرگ 
•   ​​​​​​​نوع Push-Pull
•    دریچه هموستاتیک قابل قفل شدن
•    همراه با رابط 60 سانتی متری، سوزن و تورک
•    طراحی کاربر پسند برای به کارگیری با یک دست
•    ویژگی قفل شوندگی جهت قطع خونریزی
•    سازگار با سایر ابزارهای مورد استفاده در مداخلات قلبی و عروقی
•    تولید شده از مواد زیست سازگار

اندازه وای کانکتور دریچه هموستاتیک تولید شده شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب

Y کانکتور طبیب با دریچه هموستاتیک 7F (مناسب برای کتترها و گایدوایرهای 0.018 اینچ) است.